QÜESTIONARI PER A L'AVALUACIÓ D'ACTIVITATS FORMATIVESESCOLLEIX UN ANY I UN PLA FORMATIU

(si no saps a quin pla formatiu pertany l'activitat formativa que desitges avaluar, envia'ns un correu a cursos@esfmb.org)